Witamy w naszym Biurze

Świadczymy usługi rachunkowe, księgowe, kadrowe i płacowe, uwalniając firmy od papierologii, kosztów pracy i wyposażenia, oraz utrzymywania kosztownych powierzchni biurowych. Dzięki korzystaniu z zewnętrznej rachunkowości, firmy mogą pełniej koncentrować się na biznesie. Będącym sednem działalności gospodarczej. Biuro Rachunkowe Accounts obsługuje podmioty gospodarcze będące na dowolnym poziomie organizacji. Zastępując lub uzupełniając pracowników administracyjnych Firm.
Stosujemy indywidualne podejście do zróżnicowanych potrzeb poszczególnych Klientów.
Na życzenie których, oferujemy także pomoc wykraczającą poza ścisłą rachunkowość.
GMP
Właścicielem i Szefową Biura jest Grażyna Musa- Przybylak. Zajmująca się księgowością, zarządzaniem oraz administracją  firm od wielu lat. W okresie poprzedzającym założenie biura rachunkowego przepracowała 23 lata na stanowiskach głównej księgowej. Na bazie doświadczeń zdobytych w firmach o profilach produkcyjnych, handlowych i usługowych, powstało Biuro Rachunkowe Accounts.

Pracujemy w siedzibie Biura oraz w zależności od potrzeb także u klienta.
Stosujemy nowoczesne rozwiązania, optymalizujące ilościowy i jakościowy obieg i obróbkę danych, co zwiększa sprawność Firm. Większą konkuren-
cyjność i zysk.

Istotnym czynnikiem polepszającym organizację pracy firm jest księgowość on-line. Wchodząca w XXI wieku do standardu strategii działania firm. Oferujemy rozwiązania adekwatne dla zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb klientów.